خانم دکتر ملوک السادات بهشتی

دکتر ملوک السادات بهشتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

خانم دکتر ملوک السادات بهشتی

Dr. Molok Alsadat Beheshti

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.