آقای دکتر یوسفعلی یوسف نژاد

دکتر یوسفعلی یوسف نژاد مجتمع آموزش عالی اسفراین

آقای دکتر یوسفعلی یوسف نژاد

Dr. Yousefali Yosefnezhad

مجتمع آموزش عالی اسفراین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یوسفعلی یوسف نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی مجتمع آموزش عالی اسفراین، فروردین 1396