آقای دکتر محمد انیسه

دکتر محمد انیسه رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

آقای دکتر محمد انیسه

Dr. Mohammad Aniseh

رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد انیسه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا، قزوین خرداد 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائهمدلی مبتنی بر روش بردا جهت ارزیابی عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
2 ارایه مدلی مبتنی بر رویکردهای روش ترتیبی و AHP جهت انتخاب بهترین تامین کننده سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
3 اولویت بندی معیارهای پایش وضعیت برای کاهش زمان از کار افتادگی با استفاده از رویکرد آنتروپی و QFD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
4 اولویت بندی مولفه ها و زیر مولفه های موثر درمدیریت کیفیت جامع TQM با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP گروهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 بررسی تاثیر استقرار دفتر مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
6 بررسی عوامل موثر بر تولید ناب و سنجش میزان ناب بودن یک سازمان با استفاده از مدل های تجزیه و تحلیل ابعادی وahp گروهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
7 بررسی و شناخت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از روشهای فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
8 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصولات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت