آقای دکتر حامد نیرومند

دکتر حامد نیرومند استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا

آقای دکتر حامد نیرومند

Dr. Hamed Niromand

استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حامد نیرومند در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا، قزوین خرداد 1396