آقای دکتر مجتبی ولی بیگی

دکتر مجتبی ولی بیگی استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا

آقای دکتر مجتبی ولی بیگی

Dr. Mojtaba Valibeigi

استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی ولی بیگی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا، قزوین خرداد 1396
دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا، بوئین زهرا شهریور 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی راهبردی وضعیت تکوین مدیریت یکپارچه کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 2
2 به کارگیری تحلیل چند معیاره برای مکان یابی بهینه پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران (نمونه مور دی: شهرک باغمیشه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 2
3 تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه منطق های در ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی شهر بویین زهرا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی
2 ارزیابی شاخص های مبنا در مدیریت ریسک زلزله در شهر بویین زهرا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
3 بررسی بام های سبز به عنوان راهبردی در جهت ارتقا کیفیت زیست محیطی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف
4 برنامه ریزی انرژی شهری پایدار با تاکید بر پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران نمونه موردی: پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران ریما (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
5 تحلیل هزینه - منفعت برای حرکت به سمت خانه های باانرژی پایدار ازمنظر پدافندغیرعامل نمونه کلان شهرتهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
6 تحلیلی بر مدلهای گوناگون سیستم حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
7 توسعه طرح انرژی پایدار مستقل برای روستاهای هوشمند براساس رهنمودهای طراحی سازمان ملل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
8 رهیافت جغرافیای اجتماعی در حوزه بهسازی کیفیت محیط شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
9 شناسایی و ارزیابی چالشهای حمل و نقل پایدارجاده ای سازگار با زیست بوم در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 کیفیت محیط شهری و رفاه بشربه سمت چارچوبی مفهومی و مسیرهای تحقیقی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
11 میزان رضایت مردم از فضاهای باز عمومی پاسخگو به مدیریت بحران نمونه موردی شهر بویین زهرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی