خانم دکتر پروین کدیور

دکتر پروین کدیور استاد دانشگاه تربیت معلم

خانم دکتر پروین کدیور

Dr. Parvin Kadivar

استاد دانشگاه تربیت معلم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر پروین کدیور در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین شیوه های فرزندپروری مادروفرزندپروری ادراک شده بامکان کنترل وخودپنداره فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 37
2 ارزیابی مدل باورهای خودکار آمدی معلمان به عنوان تعیین کننده ی میزان رضایت شغلی آنها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
3 Devising and Validating the Adolescent Attachment Styles Questionnaire (AASQ) (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی پایایی،روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیررضامندی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 9
5 بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مساله ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 23
6 بررسی ساختارعاملی و اعتباریابی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 4
7 بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه ادراک ازکلاس (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی محیط مدرسه، هوش هیجانی و تفاوت آن در دانش آموزان تیزهوش و عادی: تحلیل چندسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
9 تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری (WTL) در ارتقاء سطح یادگیری و تفکر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
10 تحلیل محتوای آموزشی شبکه اجتماعی مورد استفاده در کلاس درس با هدف بررسی تولید دانش یادگیرندگان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
11 تعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
12 ساخت و اعتباریابی پرسش نامه معرفت شناسی شخصی در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
13 شاخص های روان سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی - اجتماعی دانش آموزان (SECQ) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33
14 فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 2
15 نقش دلبستگی به والدین و همسالان و ازخودبیگانگی روانی در پیش بینی رفتار خرابکارانه نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 1
16 نقش واسطه ای خودتفسیری در رابطه بین عزت نفس و خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
17 ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت- فرم کودکان: ساختار عاملی، پایایی، روایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر خلاقیت شناختی و هیجانی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
2 رابطه بین میزان استفاده از بازی های رایانه ای با هوش هیجانی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
3 رابطهی ساختاری متغیرهای جو کلاس با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای انگیزش تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
4 نقش مدرنیته در تحول شناخت: مقایسه سه خرده فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت