آقای دکتر مهرداد امیر آقایی

دکتر مهرداد امیر آقایی

آقای دکتر مهرداد امیر آقایی

Dr. Mehrdad Amir Aghaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.