آقای پروفسور محمد اشرف

پروفسور محمد اشرف ریاست انجمن علوم پاکستان

آقای پروفسور محمد اشرف

Prof. Mohammad Ashraf

ریاست انجمن علوم پاکستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور محمد اشرف در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان -دانشگاه سیستان و بلوچستان فروردین 1396