آقای دکتر علیرضا عرب امیری

دکتر علیرضا عرب امیری دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

آقای دکتر علیرضا عرب امیری

Dr. Alireza Arab Amiri

دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا عرب امیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از برداشت های ژئوالکتریک در تعیین عمق و ضخامت لایه بوکسیتی در یکی از ذخایر بوکسیت جاجرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 2
2 پتانسی لیابی مناطق امیدبخش با استفاده از دورسنجی در محدوده ی شمال دولت آباد (دریافت مقاله) فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 21، شماره: 40
3 مطالعات سنجش ازدور و اکتشافات ژئوفیزیکی به روش IP و مقاومت ویژه در محدوده معدن طلای زرشوران، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 5، شماره: 1
4 هم تراز سازی داده های مغناطیس هوابرد شمال معلمان بدون استفاده از خطوط کنترلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعداد لایه ها در مدل سازی معکوس یک بعدی دایک قائم حاصل از داده های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس توسط روش تجزیه ی مقادیر تکین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
2 ارائه راهکارهایی بمنظور افزایش حضور بخشهای غیر دولتی در صنعت معدنکاری کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 ارائه یک الگوریتم مناسب در محاسبه مقاومت ویژه و عمق داد ههای الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزه فرکانس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
4 ارتباط بین مقاومت ویژه آبخوان و پارامترهای هیدروشیمی آب زیرزمینی درمنطقه چناران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
5 ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه زرین آباد به کمک روش ژئوالکتریکی دو قطبی - دو قطبی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
6 استفاده از روش رادار نفوذی به زمین (GPR) در کاوشهای باستانشناسی، مطالعه موردی سایت باستانی تپه حصار دامغان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 استفاده از روش رادار نفوذی به زمین جهت به نقشه در آوردن شاخه های پنهان کواترنری گسل خزر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 استفاده از روش عمق مرکزی سنگپیل به عنوان مدل اولیه روش لونبرگ - مارکوارت در معکوس سازی یک بعدی داده های الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزه فرکانس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
9 استفاده از روشهای مقاومتویژه و پلاریزاسیون القایی، جهت اکتشاف کانیزایی مس (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
10 استفاده از سنجش از دور برای مطالعه و پی جویی غیر مستقیم بوکسیتهای کارستی در منطقه جاجرم (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
11 اکتشاف آبهای کارستی با استفاده از ترکیب نتایج سونداژزنی شلومبرژه و پروفیلزنی دوقطبی – دوقطبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
12 اکتشاف سفره آب زیرزمینی و ارزیابی کیفیت آن، با استفاده از روش سونداژ قائم الکتریک; یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
13 اکتشاف سیستماتیک راهکاری برای کشف ذخایر افزونتر معدنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 اکتشاف کانسار پلی متال در منطقه عشوند نهاوند با استفاده از مدل سازی وارون داده های مغناطیس سنجی، مقاومت ویژه و قطبش القایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
15 اکتشاف کانسار مس در منطقه ابراهیم آباد میامی با استفاده از روش های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
16 اکتشاف مس در منطقه آبکرو با استفاده از روش ژیوفیزیکی قطبش القایی و مقاومت ویژه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
17 اکتشاف منابع آب زیرزمینی به روش مقاومت ویژه در شهرستان سرخه استان سمنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
18 اکتشافات ژئوفیزیکی طلا در منطقه موته (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 اکتشافات ژیوفیزیکی طلا در محدوده معدن طلای زرشوران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
20 ایجاد پایگاه داده های ژئوفیزیک زمینی کشور یک ضرورت انکارناپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
21 بررسی آلودگی ناشی از کارخانه زغالشویی البرز شرقی با استفاده از معکوس سازی داده های VLF (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
22 بررسی پایگاه های داده های ژئوفیزیک زمینی در کشورهای پیشرفته و ارائه یک الگوی عملی مناسب جهت ایجاد پایگاه مزبور در کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 بررسی تفکیک دایکهای قائم درمعکوس سازی مستقیم داده های هوایی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
24 بررسی صحت مدلسازی دو بعدی داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی با استفاده از نتایج حفاری : مطالعه موردی کانسار سرب و روی پیچمتو (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین
25 بررسی لایه بندی زیرسطحی کم عمق در محل یکسازه صنعتی با استفاده از روش رادار نفوذی به زمین GPR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
26 بررسی نتایج معکوس سازی مستقیم داده های الکترومغناطیس هوابرد برای دایک قائم با روش‏های تحلیل عددی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
27 بررسی و تفسیر دادههای مغناطیس در محدوده کانسار آهن منطقه میامی شاهرود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
28 پی جویی کانی زایی طلا-آنتیموان در شمال شهرستان کاشمر با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
29 تاثیر وجود سولفات سدیم برمقادیر اندازه گیری شده مقاومت ویژه الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین
30 تخمین ذخیره کانسار سرب و روی چمتو با استفاده از داده های ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
31 تخمین ضخامت رسوبات حوضه های رسوبی با وارون سازی داده های گرانی بوسیله الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
32 تعبیر و تفسیر و ارائه مقاطع رسانندگی - عمق داده های الکترومغناطیسی هیلیکوپتری حوزه فرکانس در منطقه کلاته رشم (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
33 تعیین بافت و رطوبت خاک با استفاده از روشGPRو مقایسه نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی، مطالعه موردی محوطه پردیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
34 تعیین پارامترهای فیزیکی و هندسی تله های نفتی احتمالی منطقه میبد یزد به کمک مدلسازی دو بعدی معکوس دادههای گرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
35 تعیین تلههای نفتی ساختاری در منطقه شمال مازندران به کمک تفسیر دادههای گرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
36 تعیین زون های احتمالی طلادار با وارون سازی داده های ژئوفیزیکی در منطقه دره اشکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
37 تعیین گسلهای پنهان در محدوده کلاتهرشم دامغان با استفاده ازدادههای هوابرد (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 تعیین لبه و تخمین عمق داده های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس به روش اویلر دیکانولوشن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
39 تعیین مشخصات آبخوان منطقه ای امان آباد با استفاده از توموگرافی دوبعدی الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
40 تعیین مناطق پتانسیل دار مس با تلفیق داده های زمین شناسی، مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در GIS و اعتبارسنجی نتایج با استفاده از حفاری های اکتشافی - مطالعه موردی: اندیس مس بلبلی، معادن مس چهارگنبد، سیرجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
41 تفسیر دادههای مقاومتویژه و پلاریزاسیون القایی جهت تعیین محل کانیسازی فلزی از نوع پورفیری در منطقه کلاته- رشم (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 تفسیر سریع داده های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس منطقه باریکا (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
43 شناسایی ذخایر آب کارستی با استفاده از پروفیلزنی ژئوالکتریک - مطالعه موردی: دره تپال- شاهرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
44 شناسایی شکستگی های داخلی پل خواجو با استفاده از روش GPR (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
45 شناسایی گسل با استفاده از توموگرافی الکتریکی دوبعدی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
46 شناسایی لایه های یخ، یخ آب، واریزه و بستر یخچال با استفاده از قطبیت امواج رادار نفوذی به زمین (GPR): مطالعه موردی یخچال علم کوه مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
47 کاربرد الکترومغناطیس هلیکوپتری در طراحی، ساخت و نگهداری خطوط لوله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
48 کاربرد روش رادار نفوذی به زمین در بررسی درزه و شکستگی های معدن سنگ تزیینی تراورتن، چشمه علی دامغان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
49 لزوم انجام عملیات چاه پیمایی با کاهش بازیافت مغزه مطالعه موردی سرب و روی پیچمتو (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین
50 مدل سازی داده های EM34 و VLF برداشت شده در اندیس مس دو چیله جهت شناسایی مناطق دارای مس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
51 مدل سازی دوبعدی داده های IP/RS و تعیین مناطق کانی سیازی مس در منطقه ی خضرآباد - شهرستان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
52 مدل سازی معکوس پارامتری داده های پلاریزاسیون و مقاومت ویژه اندیس معدنی پاینده (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
53 مدل سازی معکوس هموار داده های ژئوالکتریک به منظور اکتشاف مس - کانسار دوچیله: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
54 مدل سازی و تفسیر داده های قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی به منظور اکتشاف ذخایر پلی متال در منطقه کبودان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
55 مدل سازی وارون و تفسیر داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی کانسار سرب و روی تاش (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
56 مدلسازی دادههای توموگرافی الکتریکی با استفاده از روش شبه نیوتن یک مورد مطالعاتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
57 مدلسازی سهبعدی دادههای مقاومت ویژه به منظور بهبود قابلیت اکتشاف قناتها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
58 مدلسازی سهبعدی دادههای هدایت الکتریکیEM 34جهت ردیابی آلودگی- مطالعه موردی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
59 مدلسازی و تفسیر داده های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه به منظور اکتشاف مس در منطقه ساوه، استان مرکزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
60 مدلسازی و تفسیر دوبعدی دادههای مقاومت ویژه و ارزیابی نتایج به منظور اکتشاف لایه بوکسیتی با بستر کربناته در منطقه معدنی بوکسیت جاجرم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
61 مدلسازی وارون دو بعدی داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی، مطالعه موردی: کانسار اسکارن پلی متال عشوند نهاوند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
62 مدلسازی وارون یک بعدی دادههای سونداژهای الکتریکی با استفاده از دو روش اوکام و رگرسیون ریج به منظور تعیین کمر پائین لایه بوکسیت کارستی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
63 مطالعات اکتشافی و زمینشناسی در محدوده کانسار آهن زیدر شاهرود (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
64 مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی چمتو در شمال غرب شاهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
65 مطالعات زمین شناسی، ژئوفیزیکی و حفاری کانی سازی مس دو چیله، شمال شرق شاهرود، ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
66 مطالعات ژئوالکتریک در یکی از معادن بوکسیت جاجرم (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
67 مطالعات مغناطیس سنجی اولیه جهت تعیین خطواره ها با هدف پتانسیل یابی کرومیت در منطقه نیگوییه- جنوب کرمان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
68 مقایسه آنالیز مولفه های مستقل و آنالیز مولفه های اصلی جهت شناسایی زون های آلتراسیون هیدروترمال در تصاویر ETM+، مطالعه موردی محدوده معدن طلای ارغش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
69 مکان یابی دگرسانی های مرتبط با فرآیندهای کانه زا در منطقه چهارگنبد کرمان با استفاده از تصاویر ماهواره ای استر (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
70 نگرشی آگاهانه و کاربرد مدل سازی وارونه هموار و پارامتری داده‌های مقاومت ویژه و قطبش القایی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین