خانم دکتر اعظم راودراد

دکتر اعظم راودراد استاد، دانشگاه تهران

خانم دکتر اعظم راودراد

Dr. Azam Ravderad

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی معضلات اجتماعی جامعه درموسیقی رپ اجتماعی ایرانی مطالعه موردی؛متن آهنگهای یاس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 16، شماره: 31
2 بررسی امکان بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر متحرک (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 24، شماره: 51
3 تبیین جامعه شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
4 تحلیل رابطه سیاست هاى فرهنگى- سینمایى ایران با فیلم هاى معرفى شده به عنوان نمایندگان سینماى ایران به آکادمى اسکار (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 21
5 تحول بازنمایی دیگری درانیمیشن های برنده جایزه اسکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 17، شماره: 36
6 تخیل تهران: مطالعه «منظر ذهنی شهر » در سینمای دهه چهل و پنجاه ایران (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 32
7 تصویر شهر تهران در سینمای داستانی ایران (پس از انقلاب) (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 13
8 تفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مجازی بر پایه نظریه روایت (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 10
9 تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 2
10 جامعهشناسی سیاسی سینمای ایران بایدها و نبایدهای سیاستگذاران سینمای ایران در دهههای 1370 و 1380 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 11، شماره: 9
11 سینمای دینی ایران؛ مقایسه فلیم های کویر و قدمگاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 32
12 سینمای سیاسی ایران و زنان کارگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 19
13 فرهنگ مردم پسندوسیاست بین المللی تحلیل بصری برنامه هسته ای ایران درکارتونهای سیاسی آمریکا ازمنظرمطالعات فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 15، شماره: 26
14 گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 3، شماره: 10
15 مقایسه ساختار روایی انیمیشن ها و بازی های رایانه ای برگرفته از آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 1
16 نقش برنامه های دینی و غیردینی تلویزیون در افزایش یا کاهش دینداری (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 6