آقای دکتر علی اصغر بانوئی

دکتر علی اصغر بانوئی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر علی اصغر بانوئی

Dr. Ali Asghar Banouei

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اصغر بانوئی در مجلات و ژورنالها