آقای دکتر محمدرضا جوادی یگانه

دکتر محمدرضا جوادی یگانه دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

آقای دکتر محمدرضا جوادی یگانه

Dr. Mohamad Reza Javadi Yeganeh

دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا جوادی یگانه در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی انطباق نظری و رفتاری در هنجارهای اخلاق علمی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 35
2 بررسی جامعه شناختی استدلال های مخالفان اصلاحات میرزا حسین خان سپهسلار از دیدگاه انتخاب عقلانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 11، شماره: 1
3 سیاست خاطره درفضای شهری: مطالعه موردی موزه های تاسیسی پس ازانقلاب درشهرتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 17، شماره: 34
4 مقاومت یا تسلیم در برابر بیگانگان تحلیل تطبیقی علل مقاومت مردمی در برابر بیگانگان در دوره قاجار (تا آخر عهد ناصرالدین شاه) و تسلیم در برابر متفقین در شهریور 1320 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 18، شماره: 38
5 هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 3