آقای دکتر سید حسین فاطمی

دکتر سید حسین فاطمی استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر سید حسین فاطمی

Dr. Seyed Hossein Fatemi

استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید حسین فاطمی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
2 بررسی سازوکار شخصیت ها در خسرو و شیرین نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 4
3 ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
4 سرچشمه های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
5 نمونه واژه های فارسی دری باقی مانده در گویش های جنوب خراسان درج شده در فرهنگ السامی فی الاسامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 4، شماره: 6