آقای قاسم بولو

قاسم بولو استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

آقای قاسم بولو

Ghasem Bolu

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای قاسم بولو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 53
2 اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
3 ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 3
4 ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 17
5 ازمون عوامل موثربر تصممیات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در ارزیابی تقلب مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 22
6 بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 25
7 بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 21
8 بررسی تاثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما – مکبث (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 56
9 دقت پیش بینی رفتار هزینه ها در پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 55
10 رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 2
11 رابطه بین کیفیت پیش بینی سود با ضریب واکنش سود وتمرکز مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 27
12 رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهامعرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارناطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 39
13 رابطه میزان سهام شناور آزاد و ضریب قیمت به درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
14 روند تغییرات کیفیت سود در طول زماندر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 29
15 مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری عملیاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پدیده تماشاگری بر گزارش تقلب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
2 اهمیت سنجش سرمایه فکری (دریافت مقاله) نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین
3 بررسی آثارتحریم های بین المللی برمیزان استخراج گازطبیعی توسط وزارت نفت ازمیادین گازی درحال بهره برداری کشور 1390-1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
4 بررسی رابطه سرمایه در گردش و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
5 تاثیر سرمایه فکری و سرمایه فیزیکی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
6 تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت مقایسه صورت های مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 تاثیر مقررات در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سود (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی