آقای یحیی حساس یگانه

یحیی حساس یگانه دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

آقای یحیی حساس یگانه

Yahya Hasass Yeganeh

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای یحیی حساس یگانه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط حاکمیت شرکتی و ابعاد آن با کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 52
2 برداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 7
3 تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 17
4 تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 6
5 تاثیر گزارش حسابداری مستقل در تصمیم گیری اعتبار دهندگان (بانکهای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 6
6 تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترل های داخلی و گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 35
7 توان اقلام تعهدی در پی شبینی جریان های نقدی آتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 26
8 رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهام داران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 23
9 رابطه ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
10 رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی های اندازه شرکت با مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 24
11 رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر واکنش قیمت وبازدهی آتی سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 42
12 رابطه گزارش کنترلهای داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 14
13 روند تغییرات کیفیت سود در طول زماندر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 29
14 شناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
15 شناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
16 عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداری رسمی ایران در ارایه خدمات گواهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 10
17 عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 22
18 عوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 19
19 عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 8
20 عوامل موثر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی دوره: 2، شماره: 4
21 فایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه بااطلاعات سود و زیان برای توضیح بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 46
22 گزارشگری تجاری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 33
23 مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران:فرصت های تحقیقاتی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
2 افشای اطلاعات سرمایه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
3 بررسی تاثیرعوامل کیفی حسابرسی بر ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
4 بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
5 بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی
6 بررسی عوامل موثر بر ارائه بموقع حسابرسی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
7 پیشنهاد مدلی برای انتخاب حسابرسی مالیات برارزش افزوده بر مبنای ریسک مطالعه موردی معاونت مالیات برارزش افزوده استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
8 ترکیب مادر AHP و GP جهت تخصیص بهینه زمان حسابرسی داخلی مطالعه موردی در بانک مرکزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
9 حاکمیت(راهبری) شرکتی و پاسخگویی (دریافت مقاله) همایش راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار
10 مدلی برای تعیین عوامل موثر بر بازده اوراق بهادار بورس تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
11 نگرشی انتقادی به معیارهای استقلال حسابرس؛ با تاکید بر معیار بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
12 نگرشی مفهومی به تعامل حسابرس و صاحبکار؛با تاکید بر نقش آفرینی محافظه کاری حسابداری (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان