آقای مهندس سید مهدی صادقی

مهندس سید مهدی صادقی استاندار قم

آقای مهندس سید مهدی صادقی

Seyedmehdi Sadeghi

استاندار قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سید مهدی صادقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران دانشگاه قم، قم اردیبهشت 1396