آقای دکتر محمود نصرالله زاده

دکتر محمود نصرالله زاده رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه قم

آقای دکتر محمود نصرالله زاده

Dr. Mahmoud Nasrolahzadeh

رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود نصرالله زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران دانشگاه قم، قم اردیبهشت 1396