آقای دکتر فرخ اسدی

دکتر فرخ اسدی استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا

آقای دکتر فرخ اسدی

Dr. Farrokh Asadi

استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرخ اسدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه تحقیقات دامپزشکی