آقای مهندس مجید اسماعیل زاده

مهندس مجید اسماعیل زاده کارشناسی ارشد شهرسازی

آقای مهندس مجید اسماعیل زاده

Majid Esmaeil Zadeh

کارشناسی ارشد شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مجید اسماعیل زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرماهنامه پایاشهر
مدیر اجراییماهنامه پایاشهر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برنامه ریزی مشارکتی و جایگاه آن در مدیریت شهری (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 5
2 راهکار های دستیابی به شهر سالم در ایران (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 2
3 شهر های میانی و سیستم حمل و نقل کارا (نمونه موردی : شهرشیروان) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت در دو سطح جامعه شناسی خرد و کلان اسلامی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
2 امکانسنجی فشردگی فرم شهری با رویکرد فرم شهری پایدار نمونه موردی : شهر بجنورد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
3 تاثیر گسترش شهر بر اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
4 تاثیر نوسازی بافت های فرسوده برکیفیت زندگی (نمونه موردی محله خانلق شیروان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
5 تأثیر نوسازی بافت فرسوده ساربان محله بر کیفیت زندگی در شهر بجنورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
6 تبیین نقش پیاده راه در توسعه پایدارشهر(نمونه موردی خیابان طالقانی شرقی بجنورد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
7 تبیین نقش راسته های تجاری- سنتی در شکل گیری سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: سبزه میدان بجنورد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
8 تبیین نقش راسته ی تجاری-سنتی خانلق در شکل گیری سرمایه اجتماعی در شهر شیروان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
9 تبیین نقش فضای شهری در ایجاد هویت در شهر (نمونه موردی: میدان انقلاب شهر شیروان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
10 تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری در ایران( نمونه موردی : شهر شیروان ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی
11 تشخیص و مطالعه فیلوژنی ویروس Rinderpest با تکنیک RT-PCR و توالی یابی ژن F در ایزوله های ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
12 راهکار های دستیابی به شهر سالم در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
13 راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی به واسطه مشارکت شهروندان در مدیریت شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
14 کلون کردن و تعیین توالی ژن (F)فیوژن ویروس سرخک (سویه AIK-C) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
15 مطالعه فیلوژنی و تعیین تیپ ویروس BVDV ایزوله شده در ایران بوسیله تعیین ترتیب توالی نوکلئوتیدی قسمت 5'UTR (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
16 مکان یابی عوارض سطح زمین با استفاده از تصاویر رادار با گشودگی ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
17 نقش راهبردی پیاده راه در پایداری شهر بجنورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
18 واکنش دانهال های دو رقم پسته اکبری و کله قوچی به تیمار اسید سالیسیلیک در شرایط تنش سرمایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران