آقای دکتر محمد رضا تقوا

دکتر محمد رضا تقوا دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر محمد رضا تقوا

Dr. Mohamad Reza Taghva

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد رضا تقوا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند