آقای دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید

دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید

Dr. Aliakbar Shirzadijavid

دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران تیر 1396
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی انجمن بتن ایران-دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران اردیبهشت 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودنی های معدنی و ابعاد قالب بر پتانسیل جداشدگی استاتیکی بتن خود تراکم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
2 اثر خوردگی ناشی از یون کلراید بر پیوستگی بتن و آرماتور توسط آزمایشکشش آرماتور درون بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
3 اثر نوع و مقدار پودر سنگآهکو گرانیت در خواصرئولوژی بتن خود تراکم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
4 اولویت بندی پارامترهای موثر بر تاخیر در پروژههای طرح و ساخت از منظر عوامل مدیریت پروژه به روش AHPمطالعه موردی پروژههای ریلی و جادهای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
5 بررسی اثر افزودنی های معدنی بر ضریب انبساط حرارتی رویه بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
6 بررسی اثر فشار منافذ مویینه بر جمع شدگی خمیری مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکایولین و ارتباط آن با مقاومت کششی سنین اولیه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
7 بررسی پتانسیل فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان برای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
8 بررسی تاثیر اجرای نظام نامه کنترل کیفی و مهندسی کارگاهی در افزایش کیفیت اجرای سازه های بتنی : مطالعه موردی پروژه های عمرانی زیر زمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
9 بررسی تاثیر دمای مخلوط های بتن خود تراکم حاوی مواد جایگزین سیمان بر خواص ریولوژی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
10 بررسی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری مقید بتن خود تراکم به عنوان مصالح تعمیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
11 بررسی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری مقید بتن خودتراکم به عنوان مصالح تعمیری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
12 بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی پوزولان طبیعی چکنه و آب میکرو_نانو حباب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
13 بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی افزودنی های معدنی جهت استفاده در رویه های بتنی فرودگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
14 بررسی خواص مکانیکی مخلوط های بتن حاوی باکتری مواد جایگزین سیمان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
15 بررسی ریولوژی بتن های خودتراکم حاوی موادافزودنی معدنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
16 بررسی زمان شروع ترک های ناشی از جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی حاوی انواع افزودنی های معدنی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
17 بررسی عملکرد ماکروسکوپی اسکله تعمیر شده با بتن خودتراکم بر مبنای خوردگی آرماتور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
18 بررسی عوامل موثر بر تاخیر در پروژه های طرح و ساخت به روشAHP (مطالعه موردی پروژه های ریلی و جاده ای) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
19 بررسی عوامل موثر بر نگهداری و تعمیر تاسیسات بیمارستا نها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
20 بررسی نشست خمیری در رویه های بتنی حاوی افزودنی های معدنی و ارتباط آن با میزان آب انداختگی سطح بتن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
21 بررسی نفوذپذیری و مقاومت در برابرخوردگی بتن خودتراکم تعمیری حاوی افزودنی های پوزولانی و لاتکس پلیمری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
22 بررسی نقش لاتکس پلیمری و میکروسیلیس بر نفوذپذیری یون کلرید در بتن خودتراکم تعمیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
23 بررسی نقش نیروی انسانی مهندسین مشاور در پیشرفت عملیات اجرای پروژه های EPC:مطالعه موردی پروژه های عمرانی زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
24 بررسی و امکان سنجی ساخت بتن سبک هوادارگازی درمحیط غیراتوکلاوی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بهینه سازی طرح مخلوط بتن بدون اسلامپ با رویکرد اقتصادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
26 پارامترهای موثر بر خوردگی آرماتور در تعمیر موضعی سازه های بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
27 تعیین شاخص های موثر در انتخاب سیستم پیشبرد مناسب از منظر پدافند غیر عامل با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
28 راهکارهای موثر بر کاهش زمان پروژه های عمرانی شهری (مطالعه موردی پروژه های شهرداری شمشک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
29 شناسایی و اولویت بندی نقص های طراحی و اجرا در نگهداری ساختمان با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره MCDM فازی مورد مطالعه: پروژه های مسکن مهر استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
30 مقاومت ضربه و خواص مکانیکی بتن های خودتراکم ساخته شدهبا مقادیر متفاوت حجم ماتریس خمیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
31 مقایسه رویکرد آیین نامه ها برای در نظر گرفتن شرایط مختلف دریایی در محاسبه زمان شروع خوردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت