خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

Dr. Maryam Khalili Jahantigh

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولپژوهشنامه ادب غنایی
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات شبه قاره
سردبیرپژوهشنامه ادب غنایی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پراپ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 25
2 تجربه عرفانی در وکروم اروشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 31
3 تجربیات شاعرانه ی سید علی صالحی در سه دفتر شعر او (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 20
4 تحلیل زندان سروده های بهار و محمود درویش (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 12
5 کاربرد استعاره مفهومی در قصاید ناصرخسرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 15، شماره: 28
6 مقایسه شعر و زندگی امیلی دیکنسون و ژاله قایم مقامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جامعه شناسی دینی قرن هفتم بر اساس حکایاتی از مثنوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
2 جامعه شناسی رمان شوهر آهو خانم اثر علی محمد افغانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای