آقای دکتر شایان شریف

دکتر شایان شریف استاد، دانشکده دامپزشکی انتاریو، دانشگاه گوئلف، انتاریو، کانادا

آقای دکتر شایان شریف

Dr. Shayan Sharif

استاد، دانشکده دامپزشکی انتاریو، دانشگاه گوئلف، انتاریو، کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شایان شریف در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی