آقای دکتر رضا جعفری

دکتر رضا جعفری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر رضا جعفری

Dr. Reza Jafari

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا جعفری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان خرداد 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر برخی شاخص های کیفیت آب زیرزمینی بر بیابانزایی اراضی دشت سگزی اصفهان با استفاده از Bayesian Belief Networks (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
2 بررسی تأثیر تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه ساز رانندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
3 بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 14
4 بررسی توزیع مکانی خصوصیات خاک در منطقه ورزنه اصفهانبه کمک روش های پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
5 شبیه سازی عددی جریان آرام و انتقال حرارت جابه جایی اجباری پیرامون استوانه دوار محبوسدرون کانال (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 3
6 کاربرد شبکه های باور بیزین در تعیین پتانسیل مناطق و عوامل موثر بر بیابانزایی براساس برخی شاخص های کیفیت خاک (مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
7 گزارش یک مورد نادر سندرم کریز گلوکوماتوسیکلیک (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Review on Remote Sensing Role in Species Distribution ModelingUnder Climate Change (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
2 آزمون فرضیه ی مک کینون در ایران (طی سال های 1389-1338) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
3 آشکارسازی تغییرات سطح دریاچه هامون صابری با استفاده ازتکنیک مقایسه پس ازطبقه بندی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حاصل از احداث سد در حوزه آبخیز شهر اسفراین بااستفاده از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 آشکارسازی وضعیت منطقه حفاظت شده ساریگل خراسان شمالی بکمک شاخص طیفی ماهوارهای در طول 4 دهه گذشته (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 آشنایی با شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 اتصال سرامیک آلومینا به آلیاژ Fe-Ni-Co با استفاده از آلیاژ Ag-Cu-Ti به روش بریزینگ فعال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
8 اثر فعالیتهای انسالی بر زوال پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی با استفاده از سنجش ازدور(مطالعه موردی: منطقه بارز، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
9 ارائه یک الگوریتم ترکیبی بر پایه روش LSPT برای زمانبندی سیستم های چندپردازنده ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
10 ارایه روشی جدید برای کاهش مصرف انرژی حسگرها و افزایش کارایی در شبکه های حسگر بی سیم بدن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر
11 ارایه یک الگوریتم جدید جهت جایابی خازن و کنترل بلادرنگ درسیستم های توزیع نامتعادل باهدف کاهش تلفات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
12 ارتباط بین قطر ذرات ماسه و فراوانی سرعت های آستانه باد در تپه های ماسه ای مطالعه موردی : تپه های ماسه ای شهرستان نور (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
13 ارزیابی تاثیر تابلوهای محدودیت سرعت بر کاهش سرعت رانندگان در دنیای واقعی و دنیای مجازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 ارزیابی تحمل به خشکی لاین ها و ژنوتیپ های امید بخش گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 ارزیابی سیاست های پولی و ثبات مالی در اقتصاد بانکی و عوامل موثر بر آن: مطالعه موردی بانک های ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
16 ارزیابی شاخص وضعیت حرارتی پوشش گیاهی VTCI ماهواره مودیس در پایش خشکسالی پوشش گیاهی حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
17 ارزیابی شاخص های سلامت مرتع و جنگل در اکوسیستم های طبیعی شهرستان فریدون شهر استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
18 ارزیابی فرایند فرسایش بادی با استفاده از مدل IRIFR جهت تعیین وضعیت بیابانزایی منطقه شرق اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی
19 ارزیابی فرسایش بادی و تعیین کانونهای تولید گرد و غباربا استفاده ار تکنیکهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
20 ارزیابی کمی بیابان زاییناشی از فرسایش خاک در منطقه طبس مسینا شهرستان در میان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی
21 ارزیابی گستره دید افقی رخدادهای گردوغبار با به کارگیری عمق نوری هواویزها در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
22 ارزیابی مکانی اثر معیار خاک بر بیابانزایی با استفاده از مدل مدالوس(مطالعه موردی: شرق اصفهان) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
23 استفاده از روش گالرکین بر مبنای توابع پایه شبه ویولت در حل مسئله پیشرو مقطع نگاری امپدانس الکتریکی دو بعدی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
24 استفاده از فنآوری GISدر برآورد فرسایش آبی منطقه شرق اصفهان با روشMPSIAC (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 اقرار مبتنی بر شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
26 اندازه گیری میزان افشای ریسک داوطلبانھ و بررسی رابطھ حاکمیت شرکتی و کیفیت درسطح شرکت در قالب ویژگی ھای ھییت مدیره با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
27 اندازه گیری میزان افشای ریسک داوطلبانه و بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و کیفیت درسطح شرکت درقالب ویژگیهای هییت مدیره با آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
28 انرژی تجدیدپذیر و انتشار CO2 در ایران و کشورهای منطقه (دریافت مقاله) همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان
29 انضباط بازار و توانگری مالی در صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
30 اولویت بندی مناطق برداشت، حمل و رسوب فرسایش بادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
31 اهمیت و ویژگی کانسپت در فرآیند طراحی معماری(مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد معماری آموزش عالی پردیسان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
32 Design and Implementation of an Electronic Simulator for Aperture-Impedance Electronic Blood Cell Counters (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
33 Frequency Control of Micro-Grid Using State Feedback With Integral Control (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
34 Frequency Control of Micro-Grid Using State Feedback With Integral Control (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
35 Railroad Crossing Wayside Horn: Resident's Relief and Driver's Safety (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
36 Use of remote sensing for drought assessment and monitoring (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
37 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
38 برآورد تعیین سطح برف با استفاده از داده ماهواره لندست _(مطالعه موردی حوزه خفرو سیور) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
39 برآورد شدت فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل تجربی EPM مطالعه موردی حوزه آبخیز قلعه بنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
40 برآورد فرسایش تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه بنی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی آثار تاسیس سد باغکل بر تغییرات پوشش/ کاربری اراضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
42 بررسی آماری سرعت در ورودی شهرهای خطی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
43 بررسی اثر سطوح مختلف کود فسفاته و ازته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی براز مبل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
44 بررسی اثر سطوح مختلف کود فسفاته و ازته بر عملکرد و بازده اسانس گیاه دارویی براز مبل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
45 بررسی اثرات توسعه شهری بر افزایش رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HECHMS و تکنیک GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
46 بررسی اثرات محیطی و انسانی بحران پدیده گرد و غبار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 بررسی اثرات ناشی از پدیده ریزگردها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
48 بررسی ایمنی برای سیستم‌های مقطع نگار امپدانس الکتریکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
49 بررسی پتانسیل داده های فراطیفی در شناسایی پوشش گیاهی مناطق خشک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
50 بررسی پتانسیل مدل CASA در تخمین تولید خالص اولیه (NPP) در مراتع نیمه خشکزاگرس مرکزی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
51 بررسی تاثیر تابلوهای کنار جاده در آرامسازی جریان ترافیک ورودی شهرها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 بررسی تاثیر سرمایھ گذاری در دارایی ھای نامشھود بر عملکرد شرکت ھا در بورس اوراق بھادار تھران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
53 بررسی تاثیرپذیری مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش مطالعه موردی صنعت نفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
54 بررسی تأثیر سطح نمونه برداری در میزان همبستگی تاج پوشش گیاهی و شاخص گیاهی EVI با استفاده از تصاویر سنجنده OLI در تیپ های مرتعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
55 بررسی تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در شهداد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
56 بررسی تغییرات پوشش گیاهی درمراتع واقع درتنگ صیاد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
57 بررسی تغییرات دمای سطحی و کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
58 بررسی تغییرات مکانی- زمانی دمای سطح زمین در اراضی کشاورزی استان اصفهان براساس داده های ماهواره ای مودیس (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
59 بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک Hippodamia variegata در استان لرستان با استفاده از نشانگر ملکولی RAPD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
60 بررسی دقت روش کیرشوف با تعیین مورفولوژی سطوح ناهموار شیشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
61 بررسی روشهای آرام سازی فیزیکی ترافیک (مروری بر ادبیات) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس استانی عمران، معماری
62 بررسی روشهای آرام سازی فیزیکی ترافیک مروری بر ادبیات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس استانی عمران - معماری
63 بررسی روند تغییرات پدیده های مرتبط با گردوغبار شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
64 بررسی طوفان های گرد و غبار به عنوان یک بحران محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
65 بررسی عوامل موثر در تغییر و تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها، مطالعه موردی: مخروط افکنه کردان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
66 بررسی قابلیت داده های سنجش از دور برای تخمین تبخیر و تعرق اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
67 بررسی کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در پایش تغییرات پوشش و کاربری اراضی (مطالعه موردی: منطقه فلاورجان استان اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
68 بررسی گرمابه های دوره قاجار در اقلیم معتدل و مرطوب نمونه موردی میرزایوسف بابل و فرح آباد ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
69 بررسی مدیریت اقتصاد کشاورزی با تأکید برتوسعه روستا (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
70 بررسی مسئله مستقیم در مقطع نگاری نوری پخشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
71 بررسی نقش فلسفه انسان شناختی در ارزشیابی آموزشی مدارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
72 بررسی و بارز سازی طوفان های گردوغبار جنوب و جنوب شرق استان کرمان با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
73 بررسی و مقایسه شاخص های گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI در تیپ های گیاهی (مطالعه موردی فریدون شهر استان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
74 بررسی وضعیت آب زیرزمینی و تهیه نقشه هیدروژئوشیمیایی با استفاده از GIS مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
75 به کارگیری روش ترکیبی بدو نمش مبتنی بر موجک برای حل مساله پیشرو مقطع نگاری القای مغناطیسی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
76 بهبود اندازه‌گیری در سیستم‌های مقطع‌نگاری امپدانس الکتریکی با استفاده از دمدولاسیون حساس به فاز مبتنی بر ضرب‌کننده آنالوگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
77 پایش پوشش برف شهرستان فریدون شهر با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
78 پایش تغییرات تولید خالص اولیه NPP مراتع استان فارس بین سال های 2005 تا 2014 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
79 پایش تغییرات کاربری اراضی شهری در4 دهه گذشته درمنطقه اسفراین با استفاده از فناوری سنجش ازدور (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
80 پهنه بندی توان اکولوژیکی اکوتوریسم شهرستان آستارا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
81 پهنه بندی خطر آتش سوزی در اراضی طبیعی شهرستان مرودشت با استفاده از فرایند تحلیلسلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
82 پهنه بندی رودخانه ها در مقیاس متر و حوزه آبخیز از طریق داده های انعکاسی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
83 پهنه بندی طوفان های گرد و غبار با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
84 پهنه بندی طوفان های گردوغبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای آکوا و ترا (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
85 پهنه بندی و تجزیه و تحلیل تغییرات اقلیمی در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
86 تاثیر آب زیرزمینی بر فرسایش بادی (مطالعه موردی شرق اصفهان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
87 تاثیر تغییرات اقلیمی برشیوع بیماری مالاریا و مبارزه با آن در بستر مدیریت منابع آب مطالعه موردی: شهرستانهای سیرجان و کهنوج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
88 تاثیر تولید ناخالص داخلی و حجم پول براقتصاد بانکی: مطالعه موردی بانک های ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
89 تاثیر خشکسالی بر فراوانی طوفانهای ماسه (مطالعه موردی بندریگ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
90 تحلیل بهره برداری چندمنظوره از مراتع فریدونشهر واقع در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
91 تحلیل رابطه رفتار مدیریت و رشد شرکت: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
92 تحلیل رابطه رفتار مدیریت و رشد شرکت: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
93 تحلیل راهبردی از قابلیت ها و تنگناهای معماری پایدار در شهرسازی امروزی شهر بابل (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
94 تحلیل عملکرد چشماندازهای مرتعی با استفاده از روشهای میدانی و سنجش از دور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
95 تحلیل های خشک سالی و سری زمانی شاخص NDVI تصاویر ماهواره ای MODIS جهت پایش تخریب پوشش گیاهی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
96 تحلیلی بر روان شناسی نظامی در دکترین نظامی نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی
97 تشخیص اولیه سرطان سینه به روش توموگرافی میکروویو (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
98 تعیین پتانسیل رویشگاهی گونه ی دارویی زعفران مشبک زیر گونه ی دمشق Crocus consellatus subsp. damascenus درشهرستان گلپایگان استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
99 تعیین درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده ازسنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی سمیرم اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
100 تعیین راندمان تله اندازی در آبگیرسد تنظیمی دز با استفاده از مدل شارک (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
101 تغییرات شوری در نمیرخ خاک در یک ردیف اراضی- آبی در شرق تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
102 تکنیکهای جمعآوری آب در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
103 توصیف خشکسالی: یک رویکرد احتمالی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
104 تهیه نقشه پتانسیل سیل خیزی با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: دشت کهنوج) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
105 حل مساله پیشرو مقطع نگاری امپدانس الکتریکی با روش اجزای مرزی: مقایسه دوحالت المانهای ثابت و خطی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
106 حل مسئله پیشرو مقطعنگاری امپدانس الکتریکی با استفاده از روش اجزاء محدود مرتبه سوم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
107 دلالت های نظریه فطرت در نظام تربیتی اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
108 رابطه ذخیره وجه نقد و عوامل موثر بر آن در بازار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
109 روشهای سنتی بهره برداری از سیلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
110 شبکه حسگر بی سیم بدن : مروری بر روشهای انرژی آگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
111 شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت توسعه علوم انسانی؛ ارایه یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
112 شواهد مورفولوژیکی تغییرات سطح اساس دردریاچه نمک (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
113 ضرورت و ویژگی های پیاده سازی الکترونیک مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و انطباق آن در صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
114 طراحی و پیاده سازی یک دمدولاتور حساس به فاز دیجیتال برای استفاده در سیستم های مقطع نگاری امپدانس الکتریکی  (EIT) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
115 عوامل تعیین کننده اقتصاد کلان در پذیرش استانداردھای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت ھای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
116 فروش اینترنتی بیمه نامه بیمه ایران از طریق دفاتر ICT روستائی استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین همایش خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی
117 فعال سازی سطح پایه های پلیمری بوسیله پلاسما ، ایجاد پوشش های تیتانیم دی اکساید و بررسی خواص فوتوکاتالیستی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
118 کاربرد سنجش ازدور درمدیریت شهری مطالعه موردی منطقه فلاورجان (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
119 کاربرد مدل سنجش از دور CASA در تخمین تولید خالص اولیه ( NPP )اکوسیستم مرتع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
120 کاربرد مقطع نگاری امپدانس الکتریکی در تست های غیرمخرب و مهندسی پزشکی و پیشرفت های اخیر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
121 کاربرد‌های مقطع‌نگاری الکتریکی و نوری در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز
122 کشتاب‌ ورزی شانس جدیدی برای مناطق بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
123 کنترل و بهره برداری ازجریانهای زیرسطحی درمناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
124 گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر بابل در دوره قاجار و پهلوی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
125 محاسبات پارامترهای انتقال و کابلهای به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
126 محاسبه تلفات جریانهای گردابی در خطوط و کابلهای انتقال به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی برق
127 مدل سازی رفتارهای غیر خطی سطح واسط الکترود - الکترولیت توسط استخراج پارامترهای مدار معادل از نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
128 مدلسازی سیگنال خروجی یک سیستم مقطع نگاری هم دوسی نوری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
129 مدیریت حوضه آبخیز با شناسایی مناطق مستعد به فرسایش آبی و بادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
130 مدیریت دانش درسازمان ها وارتباط آن با فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
131 مدیریت سطح توانگری مالی با استفاده از تخصیص سرمایه به روش قیمت گذاری اختیار معامله ها – مطالعه موردی بیمه دانا (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
132 مذیریت منابع در محیط رایانش ابری : مروری بر روش های انرژی آگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
133 مطالعه مقایسه‌ای بین بیوالکترومغناطیس و الکترومغناطیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
134 مطالعهی تطبیقی حس مکان در معماری غرب و حس حضور در معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
135 معرفی شبکه های تصمیم گیری بیزین به عنوان ابزاری کارآمد درمنابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
136 معرفی مدلهای شبیه سازی و پیش بینی طوفان ریزگردها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
137 معماری بومی بررسی میزان علاقهمندی شهروندان به معماری بومی نمونهی موردی: شهر ساری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
138 مقایسه داده های ماهانه و سالانه تولیدات بارش PERSIANN-CCS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
139 مقایسه روش اجزای مرزی و روش اجزای محدود در حل مسئله پیشرو مقطع نگاری امپدانس الکتریکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
140 مقایسه روشهای MEFG و ،EFG ،FEبرای یک مسئلهEIT (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
141 مقایسه عملکرد سازه های نامنظم ضروری بتنی چهار طبقه طراحی شده مبتنی بر ویرایش سوم و ویرایش چهارم استاندارد 2800 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
142 مقایسه عملکرد سازه های نامنظم ضروری بتنی ده طبقه طراحی شده مبتنی بر ویرایش سوم و ویرایش چهارم استاندارد 2800 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
143 مقایسه عملکرد سازه های نامنظم ضروری بتنی شش طبقه طراحی شده مبتنی بر ویرایش سوم و ویرایش چهارم استاندارد 2800 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
144 مقایسه عملکرد سازه های نامنظم ضروری بتنی هشت طبقه طراحی شده مبتنی بر ویرایش سوم و ویرایش چهارم استاندارد 2800 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
145 مکانیابی تسهیلات پارک سوار با استفاده از تکنیک AHP مطالعه موردی بافت تاریخی شهر شیراز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
146 مکانیابی محل مناسب دفن زباله کهریزک با استفاده ازتکنیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
147 نقش آب در باغ ایرانی و تطابق با آیات قرآن و احادیث (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
148 نقش اعضای هیات علمی در کیفیت یادگیری عمیق دانشجویان مطالعه موردی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
149 نقش حسابرسی در تشخیص فساد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
150 نقش رطوبت در شکل گیری مناطق تولید گردوغبار در استان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
151 نقش سنجش از دور ماهواره ای در ارزیابی فرسایش آبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
152 نگاهی به سامانه های سطوح آبگیر باران در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
153 واسنجی مدل ریاضی HEC HMS و ارزیابی آن در حوضه آبخیز خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
154 همبستگی بین مشخصات نانو ساختاری لایه های نازک آلمینیومی و پراکندگی نور به روش کیرشهف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال