خانم مهندس سحر تیموری

مهندس سحر تیموری

خانم مهندس سحر تیموری

Sahar Teimouri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس سحر تیموری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شیوع افسردگی و ارتباط آن با بروز خودبیمارانگاری در پرستارانبیمارستان های دانشکده علوم پزشکی نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایجاددهکده شهری درراستای توسعه پایدارنمونه موردی چناران شهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
2 جایگاه معماری سنتی، هویت و تدوین الگوهای ارزشی در بناهای مسکونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
3 خانه های غیرفعال در اقلیم سرد (بر اساس اطول طراحی کشور نروژ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
4 ضوابط طراحی غیرفعال خانه ها (راهکارهای صرفه جویی انرژی از طریق طراحی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی