آقای دکتر عباس کی منش

دکتر عباس کی منش استاد زبان و ادبیات دانشگاه تهران

آقای دکتر عباس کی منش

Dr. Abass Key Manesh

استاد زبان و ادبیات دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس کی منش در مجلات و ژورنالها