آقای دکتر محمود ضیایی

دکتر محمود ضیایی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

آقای دکتر محمود ضیایی

Dr. Mahmoud Ziaei

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود ضیایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ظرفیت جامعه محلی برای توسعه ی پایدار گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 24
2 اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 4، شماره: 12
3 اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
4 بررسی استقرار خرده نظام مدیریت مناطق پیراشهری مطالعه موردی: منطقه 22 کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 18
5 بررسی عوامل موثر بر تمایل به رفتارهای کمکربن در گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 35
6 جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 17
7 جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 7
8 چالشهای مدیریت و توسعه گردشگری درمناطق تحت حفاظت سواحل جنوبی دریای خزرمطالعه موردی پناهگاه حیات وحش میانکاله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 3، شماره: 10
9 سطح بندی مقصدهای گردشگری: واکاوی مفهومی نو دربرنامه ریزی فضایی گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 13
10 سطح تعهد محیطی در هتل های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 21
11 طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 37
12 نقش گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 2
13 وضعیت نیروی انسانی و آموزش دربخش گردشگری باتاکید براستان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پس از اشغال و لزوم مناسب سازی زیرساخت های گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
2 اولویت بندی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری(مورد مطالعاتی:روستای ماسوله) (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها