آقای دکتر علی اکبر فولادی

دکتر علی اکبر فولادی استادیار، رویال کالج دامپزشکی، دانشگاه لندن

آقای دکتر علی اکبر فولادی

Dr. Ali Akbar Fouladi-Nashta

استادیار، رویال کالج دامپزشکی، دانشگاه لندن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر فولادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی