آقای دکتر حسین اسکندری

دکتر حسین اسکندری استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر حسین اسکندری

Dr. Hossein Eskandari

استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین اسکندری در مجلات و ژورنالها