خانم دکتر ماری کریستوفر

دکتر ماری کریستوفر استاد، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، ایالات متحده آمریکا

خانم دکتر ماری کریستوفر

Dr. Mary M Christopher

استاد، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، ایالات متحده آمریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر ماری کریستوفر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی