آقای دکتر سید خلیل باستان

دکتر سید خلیل باستان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر سید خلیل باستان

Dr. Seyed Khalil Bastan

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید خلیل باستان در مجلات و ژورنالها