آقای دکتر وحید مهدوی

دکتر وحید مهدوی دانشگاه اراک

آقای دکتر وحید مهدوی

Dr. Vahid Mahdavi

دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید مهدوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC20) دانشگاه اراک، اراک -پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه مرداد 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه سینتیکی حذف متیل ترشیو بوتیل اتراز آب به روش عاری سازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی سیستم ترافیک شهری وبرون شهری ایران وبررسی راهکارهای مدیریت صحیح تصادفات رانندگی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
2 اثرات حشره گوش‌های رایج بر روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید لارو Habrobracon hebetor Say ( Hym.: Braconidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
3 اکسایش n - بوتان و تهیه انیدرید مالئیک با استفاده از کاتالیست وانادیم فسفات (VPO) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
4 Kinetic study of the gas phase oxidation of cyclohexane on the VPO Heterogeneous catalyst (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار فیزیک شیمی ایران
5 Liquid phase selective oxidation of alcohols over VPO catalysts supported on Mesoporous hexagonal molecular sieves (HMS) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار فیزیک شیمی ایران
6 Liquid-phase oxidation of alcohols by manganese containing mesoporous molecular sieves (Mn-HMS) catalyst (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار فیزیک شیمی ایران
7 Manganese oxide grafted on SBA-15 by atomic layer deposition as an efficient and reusable catalyst for selective oxidationof benzyl alcohol in the liquid phase (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
8 Preparation and Characterization of Mixed Oxide Nano Composit (NiO/ OMS-2) Catalyst for the Oxidation of Alcohols in Liquid Phase (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
9 Preparation and Evaluation of Manganese Catalysts of Alumina and Mesoporous Silica Mesh (HMS) (Mn / Al2O3, Mn / HMS) and their Catalytic Activity in Liquid Phase (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC20)
10 Preparation, characterization and catalytic oxidation activity of vanadium incorporated nano porous manganese oxide octahedral molecular sieves (OMS-2) catalysts (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار فیزیک شیمی ایران
11 Production and Identification of V2O5 Nanoparticles Using Hydrothermal Synthesis Method (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC20)
12 بررسی اثر حشره‌کش‌های آبامکتین و دلتا مترین علیه شپشه آردTribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) بر روی چهار سطح بسترمختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 بررسی اثرات آفتکشهای رایج در مزارع برنج بر روی جوانه زنی کنیدی جدایههای مختلف قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana (Balsamo)Vuillemin (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 بررسی اثرات حشره کش های اسپاینوسد ، تیودیکارب و کلرپایریفوس بر روی مراحل نابلغ ذنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
15 بررسی اثرات قارچ‌های بیمارگر حشرات (Balsamo)Vuillemin Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae Sorokinبر روی مراحل نابالغ زنبور پارازیتوئیدHabrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 بررسی اثرات هم افزایی حشره کش مالاتیون وقار که بیمار گر بر روی حشرات کامل شپشه ی آرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
17 بررسی تاثیر احساسات مشتری و کیفیت ارتباط در بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری در بانک های مستقر در منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
18 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری با استفاده از روش تحلیل مسیرمطالعه موردی بانکهای مستقر در منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
19 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری با استفاده از روش تحلیل مسیرمطالعه موردی بانکهای مستقر درمنطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
20 بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان ها با ایجاد حرکت گهوارهای یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
21 تحلیل هزینه‌های تصادفات جاده‌ای و ارزیابی اجزای آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 سنتز نانو کاتالیست هیدروتالسیت Ca-Alو بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در فاز مایع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران
23 کنترل علف های هرز ذرت با استفاده از اختلاط علف کش ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
24 محاسبه هزینه های افرادکشته شده و کیفیت زندگی درتصادفات جاده ای استان مازندران سال 1389 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
25 مدیریت کنترل علف هرز پیچک Convolvulus arvensis در گندم بااستفاده از اختلاط علف کش ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
26 مروری بر روش های مودال شناسایی آسیب در سازه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
27 مطالعه ی مایع مدل همپوشان گائوسی سخت محدود شده با پتانسیل بر هم کنش سطحی واقعی کره- میله با استفاده از نظریه تابعی چگالی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387