آقای مهندس امیرحسین بدرالدینی

مهندس امیرحسین بدرالدینی کارشناسی مهندسی معدن

آقای مهندس امیرحسین بدرالدینی

Amir Hossein Badredini

کارشناسی مهندسی معدن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.