آقای دکتر محسن ملکی

دکتر محسن ملکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر محسن ملکی

Dr. Mohsen Maleki

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن ملکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Macroscopic evaluation of wound healing activity of the Persian shallot, Allium hirtifolium in rat (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی اثرات طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 3
3 بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 1
4 گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی شیوه ای راهبردی برای مطالعات فرسایش خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 ارتباط حمایت اجتماعی و میزان رضایت مندی از زندگی در میان سالمندان شهر آبادان و خرمشهر در سال 1396 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
3 ارزیابی خطر فرسایش و پتانسیل رسوب دهی حوضه ابریز سدلتیان با استفاده از EPM و مدل GIS از تکنیک های (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی فرسایش و رسوب دهی در حوزه آبخیز سد لتیان با استفاده از مدل هیدروفیزیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی مدل کمی ژئومرفولوژی (IRSEEM) جهت برآورد فرسایش آبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی با استفاده از مدل I.C.D مطالعه موردی منطقه طراز ناهیدشهرستان ساوه - استان مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
7 ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی با تاکید برمعیار اقلیم و خاک با استفاده از مدل مدالوس مطالعه موردی منطقه طراز ناهیدشهرستان ساوه - استان مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
8 Light and Electron Microscopic investigation of Semelil (ANGIPARSTM) on therapeutic process after chronic myocardial infarction in rabbit (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
9 Relationship between spirituality and social skills among nursing students (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
10 The Semelil (ANGIPARS™) ameliorates cardiac functional disturbances after Permanent Left Anterior Descending Coronary Artery Occlusion Model in rabbit (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
11 Vibration Suppression of an Elastic Plate by Use of an Electrorheological Patch and Constraining Layer (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 برآورد ارزش تفرجگاهی اراضی ملی حدفاصل بین شهراراک و تالاب میقان مطالعه موردی اراضی ملی واقع دراطراف روستای چقا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
13 برآورد رسوب با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل درختی M5 و مقایسه آنها با منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه قره سو در محل ایستگاه آب سنجی سامیان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
14 برآورد رسوب با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آنها با منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه قره سو در محل ایستگاه آب سنجی سامیان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
15 بررسی اثر تندی و جهت شیب در فرسایش مارن ها با استفاده از بارانساز مصنوعی در حوزه آبخیز گیوی چای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی بهبود شاخصهای سطح خاک در نتیجه انجام اقدامات اصلاحی در مراتع ییلاقی جنوب استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 بررسی پتانسیل اجتماعی جهت توسعه جنگلکاری درمناطق اطراف نیروگاه اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
18 بررسی تاثیر تغییر شیب رویه در شیروانی های خاک مسلح ژئوگریدی مطالعه موردی شیروانی مشرف به راه آهن میانه-اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
19 بررسی تاثیر توانمندسازی نیروی انسانی در کارآفرینی بر بازاریابی بینالملل در کسب وکار کوچک و متوسط (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
20 بررسی جایگاه کشاورزی و منابع طبیعی در اسلام در جهت دستیابی به الگوی اسلامی و ایرانیپیشرفت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
21 بررسی رابطه بین جهت گیری استراتژیک و تصمیم گیری مدیران در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
22 بررسی رضایتمندی، تمایل به مشارکت و فرهنگ عمومی مردم شهر خلخال در طرح تفکیکاز مبدا پسماند زباله های شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
23 بررسی روابط بین عوامل موثر بر فرسایش خاک و تولید رسوب بر اساس مدل MPSIAC درحوضه آبخیز سد لتیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
24 بررسی فرسایش آبی با استفاده از روش تجربیEPMو مقایسه نتایج آن با آمار رسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیز لوارک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 بررسی کارایی روش تجربی EPMدر برآورد فرسایش و رسوبمطالعه موردی: حوزه آبخیز آهار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
26 بررسی مسایل اقتصادی و اجتماعی حوزه آبخیز درویش چایی سرعین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 بررسی میزان مشارکت مردم شهر خلخال در طرح تفکیک از مبداپسماند زباله های شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
28 بررسی نظام سنتی آبیاری در مناطق روستایی استان اردبیلمطالعه موردی: روستای عموقین (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
29 بررسی وضعیت منابع آبی در رابطه با دوره های خشکسالی و ترسالی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز برجک خمین- استان مرکزی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
30 پراکندگی و کنترل فعال امواج صوتی از یک پوسته فولادی کروی مستغرق (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 تاثیر پوشش گیاهی بر میزان فرسایش (مطالعه موردی حوزه آبخیز پیله رود استان اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 تحلیل آثار اقدامات آبخیزداری و میزان مشارکت جوامع محلی در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
33 تحلیل اجتماعی اجرای عملیات آبخیزداری بر معیشت آبخیزنشینان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسن ابدال- زنجان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 تحلیل عددی پاسخ استاتیکی تیر مدرج هدفمند پیزوالکتریک براساس روش الاستیسیته دو بعدی در شرایط مرزی متفاوت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
35 تلفات ماهیان ناشی از افزایش آمونیاک در استخر پرورش ماهیان گرمابی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
36 تهدیدهای توسعه پایدار در رابطه با شدت فرسایش خاک درحوزه آبخیز آهار، استان تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
37 چشم انداز 30 ساله تغییرات کاربری اراضی و تاثیر آن بر فرسایش خاک حوزه اندبیل خلخال (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
38 روش چابک و انعطاف پذیر به مدیریت زنجیری تامین: نفوذ بر عملکرد و رقابت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
39 عناصر آمیخته ی بازاریابی موثر در جذب مشتری در باشگاه های تنیس خاکی استان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
40 عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در پروژه های آبخیزداریدرحوزه آبخیز حسن ابدال- زنجان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
41 کاربرد منطقی انرژی و بهره وری انرژی در مجتمع پتروشیمی بندرامام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42 مدل سازی رویش تاج درختان نویل (Picea abies) در مناطق کوهستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
43 مدل سازی کمی فرسایش آبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
44 مدیریت پایدار حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
45 مسمومیت حاد با کلر در قزل آلای پرورشی ( استخر ذخیره آب ) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
46 معرفی برخی جنبههای دانش بومی بهره برداران از مرتع و عرصه های چراگاهی در دستیابیبه توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی روستای میانرودان، شهرستان خلخال، استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
47 معرفی برخی جنبههای دانش بومی بهره برداران از مرتع و عرصه های مرتعی(مطالعه موردی روستای میانرودان، شهرستان خلخال، استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
48 معرفی برخی گونه های گیاهی مناسب جهت توسعه فضای سبز اطراف شهر اراک مطالعه موردی: اراضی ملی حدفاصل بین اراک و تالاب میقان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
49 مقایسه عملکرد روش های پوش اور پیشرفته (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
50 نقش بازاریابی سبز بر رقابت پایدار و نگرش مثبت مصرف کننده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی