آقای دکتر علی شمس اردکانی

دکتر علی شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

آقای دکتر علی شمس اردکانی

Dr. Ali Shams ardakani

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی شمس اردکانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر خرداد 1396
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری انجمن انرژی ایران، تهران اردیبهشت 1397