آقای دکتر سعید صحت

دکتر سعید صحت عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر سعید صحت

Dr. Saeed Sehat

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید صحت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری بیماران به برندهای بیمارستانی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری: 90-91 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق وتسهیم دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 15
3 بررسی نقش مقاومت فردی و عدالت سازمانی در برابر تعهد به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی (مورد مطالعه : سازمان های دولتی، عمومی و خصوصی کشور) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
4 تاثیر شهرت سازمانی بر نیات رفتاری مشتری در بانک اقتصاد نوین (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 6، شماره: 11
5 تاثیر متغیرهای درگیر شدن با شغل، خوداتکایی و جو خدمات رسانی بر یکدیگر و بر رفتار مشتری مدار فروشندگان بیمه عمر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای بیمه ای دوره: 1، شماره: 1
6 تجزیه و تحلیل مقایسهای ورشکستگی شرکتهای مواد غذایی برمبنای دو مدل افزایشی تحلیل پوششی دادهها ) DEA-Additive و تشخیصی تحلیل پوششی دادهها DEA-DA (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 43
7 رابطه بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 32
8 رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به کنترل، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 68
9 مدیریت در چشم انداز اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 2، شماره: 6
10 مطالعه تطبیقی مولفه های موثر بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان های بخش خصوصی و دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 79
11 نقش اینترنت در راهبردهای رشد موسسه های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 4، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک متدولوژی فازی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
2 ارتباط مولفه های یادگیری سازمانی با سطح نوآوری در صنعت بیمه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه
3 ارزش گذاری منابع انسانی با یک چارچوب تحلیلی (بررسی کاربردی ترازنامه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
4 ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت بیمه آسیا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه
5 استفاده از تکنیک های QFD و AHP و ANP در تعیین ترکیب بهبودهای فنی با هدف ارضاء خواسته های مشتریان بیمه (بنگاه های بزرگ اقتصادی) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
6 الگوی مذاکرات بازرگانی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
7 الگوی مذاکرات بازرگانی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
8 بازاریابی اخلاقی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
9 بررسی ابزارهای مبارزه با ریسک پولشویی در بیمه مرکزی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
10 بررسی تاثیر اعتماد و وابستگی کاربران شبکه های اجتماعی و مشارکت آنها در رفتارهای تبلیغاتی دهان به دهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
11 بررسی تاثیر تعهد به برند و عشق به برند بر تبلیغات شفاهی مثبت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
12 بررسی تاثیر عوامل فعالیتهای منابع انسانی بر عملکرد سیستم جبران خدمات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان در تولیدی پروتئین سویپاکبهشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
14 بررسی تاثیر مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد کسب و کار با در نظر گرفتن نقش میانجی گری مزیت رقابتی مورد مطالعه: اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
15 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و فناوری اطلاعات برکارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
16 بررسی تاثیررفتارشغل یابی و عدم رضایت شغلی برتمایل به ترک شغل کارکنان شرکت های بیمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
17 بررسی تاثیرفناوری اطلاعات بریادگیری سازمانی دربیمه های خصوصی شهرکرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
18 بررسی تأثیر حمایت سازمانی بر رضایت شغلی در شرکت های بیمه (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
19 بررسی تأثیر عوامل محیطی، سازمانی و فردی بر کارآفرینی شرکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 بررسی تأثیر فعالیت منابع انسانی بر روی عملکرد سازمان با نقش میانجیگری مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
21 بررسی تأثیرات فعالیت های اقتصادی شرکت های واردکننده بر عملکرد شرکت های صادرکننده کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
22 بررسی تطبیقی مدیریت تعارض از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب علمی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
23 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارمندان بیمه (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
24 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و خلاقیت مورد کاوی: هتل های بین المللی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
25 بررسی رابطه نشاط وبرداشت کارکنان از پرهیزگاری سازمانی با تعهد سازمانی در صنعت بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
26 بررسی رابطه ی هوش معنوی با مشتری مداری باتوجه به نقش میانجی اخلاق حرفه ای کارکنان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
27 بررسی رفتار اخلاقی فروشندگان دروفاداری مشتریان بیمه های عمر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه
28 بررسی عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تبلیغات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
29 بررسی عوامل تأثیر گذار بر حمایت سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
30 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی در پرستاران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
31 بررسی عوامل موثر بر عملکرد سیستم جبران خدمات در شرکت های بیمه خصوصی شهرکرج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
32 بررسی عوامل موثربرترک شغل کارکنان شرکت های بیمه مطالعه مورد: شرکت های بیمه خصوصی وابسته به بانکها درتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
33 بررسی عوامل موثربرتعهدبه برند موردمطالعاتی: بیمه های خصوصی وابسته به بانکها درتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
34 بررسی قابلیت های مدیریت دانش بر خلق ایده های نوآورانه مطالعه موردی: بیمه توسعه در استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
35 بررسی موانع توسعه بیمه الکترونیک در نمایندگی های فروش بیمه درشیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
36 بررسی نقش اخلاق حرفه ای فروشندگان بیمه بر رضایت مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
37 بررسی نقش بهره گیری از نیروی انسانی پویا درموفقیت بازاریابی بیمه های عمر درشرکت های بیمه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه
38 بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان درکسب اطلاعات بازاریابی و خلق ارزش برای مشتریان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
39 بیمه عمر، راهکارها و چالش ها (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
40 تاثیر فعالیت های بازاریابی بر کیفیت روابط در صنعت بیمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
41 تاثیر قابلیتهای بازاریابی با توجه به نقش تعدیل کننده ی استراتژی ، قدرت سازمانی و گرایش بازار بر عملکرد شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
42 تاثیر کیفیت رابطه بر رضایت مصرف کننده، تمایل به خرید مجدد، تداوم رابطه و تبلغیات دهان به دهان در صنعت بیمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
43 تبیین نقش سرمایه فکری بر روی نگهداری و رضایت شغلی منابع انسانی اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
44 تجارت و شناسایی باند تبانی در بازار مالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
45 تطبیق شاخص های نظارت و کنترل در اسلام و سایر مکاتب مدیریتی و ارایه الگوهای نظارت وکنترل دراسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
46 جایگاه برند حلال در تجارت اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت
47 جست و جویی در وضعیت حقوق و دستمزد آمریکا ( با تمرکز بر مقایسه تهران و نیویورک ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
48 راهکارهای توسعه ی بیمه در صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
49 روش های افزایش بهره وری نیروی انسانی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
50 روشهای نوین فروش خدمات بیمه ی شخص ثالث و بدنه اتومبیل مورد مطالعه نمایندگی خدمات بیمه ی ایران خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه
51 شبکه های اجتماعی و خدمات پس از فروش الکترونیکی برای نفوذ بیمه در سطح کسب و کارهای بزرگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی
52 شرایط پاداش و تأثیرآن بر گرایش کیفیت خدمات ونگرش کارکىان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
53 شناخت تعارض و تأثیرات آن بر رفتار سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
54 شناسایی صنعت حلال در مواد غذایی و راه های ارتقای جایگاه آن در دنیا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
55 شناسایی و رتبه بندی قابلیتهای سازمانی موثر بر موفقیت برنامه های مدیریت دانش در صنعت بیمه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
56 فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
57 کارآفرینی در صنعت بیمه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور
58 محرک های اقتصادی و فرهنگی کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
59 مدل های کاربردی کسب و کارهای الکترونیکی در بیمه الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی
60 مدیریت استعداد: مفاهیم، ابعاد و چالشها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
61 مدیریت بحران و صنعت بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
62 مدیریت ریسک بنگاه و مراحل ایجاد آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
63 مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزه های دینی و سبک های رهبری در مکاتب غربی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
64 مطالعه در مورد کیفیت زندگی کاری، عوامل کلیدی و کاربردهای آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
65 نقش ارتباط موثر سازمانی در مربی گری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
66 نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
67 نگاهی به داده کاوی در مدیریت دانش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی