آقای دکتر عباسعلی آهنگر

دکتر عباسعلی آهنگر دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران

آقای دکتر عباسعلی آهنگر

Dr. Abas ali Ahangar

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباسعلی آهنگر در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلالات نوایی در بیماران زبان پریش بروکای فارسی زبان: تولید (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
2 اطلس آوایی کوهبنان؛ رسم نخستین اطلس گویشی استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 9، شماره: 16
3 بررسی تعدادی از صورت های واکه ای زبان فارسی در بخش های کوهبنان و خرمدشت در استان کرمان عباسعلی آهنگر[1] یدالله پرمون[2] حامد مولایی کوهبنانی[3] (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 19
4 بررسی زمینه سازی نمود و صیغه فعل در گفتمان روایی کودکان فارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی مقایسه ای درک روابط واژگانی در گفتمان روایی بین دانش آموزان عادی و سندرم داون آموزش پذیر فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
6 بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدی گرنچین (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 25
7 بررسی نحوی-معنایی پیرااضافه های زبان کردی(گویش سورانی) بر پایه نحو ذره بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 26
8 بررسی و تحلیل گونه های هنجارگریزی در غزل های امیرحسن سجزی دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 32
9 درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا- رستمی/ آهنگر/ ساسان نژاد/میکده (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 22
10 مولفه های جامعه شناختی داستان بهرام گور و شنگل هند در شاهنامه فردوسی (بر اساس الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیوون) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 10، شماره: 34
11 نشانگرهای تعدیل در کنفرانس های مطبوعاتی سیاسی رئیس جمهور دوره دهم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی درک شمول معنایی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر در مقایسه با کودکان عادی فارسی زبان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
2 بررسی مقایسه ای مقوله های تصریفی شمار و معرفگی اسم در گفتار کودکان عادی و سندرم داون با سن عقلی 4 تا 7 سال فارسی زبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی