آقای دکتر مرتضی فرهادی

دکتر مرتضی فرهادی استاد-دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر مرتضی فرهادی

Dr. Morteza Farhadi

استاد-دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی فرهادی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 واره یا نوعی تعاون سنتی کهن و زنانه در ایران و علل تداوم آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
2 آدمی گری و یاریگری: واقعیت ها، ضرورت ها و پیشینه یاریگری (همکاری، مشارکت) در تاریخ آدمیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 8، شماره: 16
3 آزار مکل مکل مکینگی ( دیوک چاهی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 77
4 آسیب شناسی پژوهش های فرهنگ عامیانه و لزوم مردم نگاری و مردم شناسی دانش و فناوری های عامیانه و کار ابزارهای سنتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
5 بازتاب آموزه های دینی در فرهنگ ایرانی و بنیادهای دگریار ناهمتراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 46
6 بنه شناسی: پیشینه پژوهش و نقد آرا در چگونگی پیدایش بنه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
7 جی غال اسمک (جوغاسم، پیشوک، پیقک، چیدم، چیدان، چکیدان...) گیاه مردم شناسی و جغرافیای گیاهی (قلمرو رویشی) این گیاه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 21، شماره: 67
8 حرکت و کار در اندیشه و آیین های ایرانی و یونانی (بستگی های کار و نظام اجتماعی در فلسفه و ادیان ایرانی اسلامی و یونانی و یهودی مسیحیایی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 55
9 ساخت های جهانی همکاری همه گاهی و همه جایی بودن انواع جوهری یاریگری و مشارکت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 11، شماره: 26
10 سنجه هایی در زمان ناسنجی و تقویم ناداری دهقانان ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 2، شماره: 4
11 صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن (آسیب شناسی روند توسعه پایدار در ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 1
12 فضای مفهومی مشارکت هم معنایی و نا هم معنایی یاریگری (یاوری ،تعاون)با مشارکت (انبازی )و همکاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 19
13 گلخوشناسی 2گونهای گل حسرت* 3 جوغاسم( 4جی غال اسمک ،5پیشوک ،6پیغوک، ... ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 63
14 گمانه ها و چون و چراهایی بر دیدگری های نقوش صخره ای تیمره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 9
15 گیاه مردم نگاری با چکیده و نمونه هایی از گیاه مردم نگاری گیاهان خودروی کمره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 35
16 مرام نامه های صنفی- طریقتی، خودانگیخته و خودپذیذفته پیشه وران ایرنی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 8
17 مردم نگاری دانش ها و فن آوری های سنتی: نان شب مردم نگاران ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 2
18 موزه هایی در باد معرفی مجموعه عظیم سنگ نگاره های نو یافته تیمره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 4، شماره: 7
19 ی ترانه های کار ، کار آوای از یاد رفته کارورزان و استادکاران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 7، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک الگوریتم نرم افزاری جهت استفاده در دستگاه سورتینگ و گریدینگ فندق باتکنیک غیر مخرب آکوستیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
2 بررسی تزیینات گچ بری مجموعه تربت شیخ جام و تطابق با ویژگی های شاخص گچ بری عصر ایلخانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
3 بررسی نقش برنامه ریزی در فرآیند آموزش طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
4 شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش تاپسیس فازی و رتبه بندی تأمین کنندگان با روش ویکورفازی در شرتک پتروشیمی شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
5 طراحی و ساخت دستگاه سورتینگ و گریدینگ فندق به روش پردازش سیگنال صوتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
6 مدیریت پایدار نظام های کشاورزی سنتی در غرب مازندران (مطالعه ی موردی روستای چتن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران