آقای دکتر علی اصغر فانی

دکتر علی اصغر فانی استاد دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر علی اصغر فانی

Dr. Aliasghar Fani

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اصغر فانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران - دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی آذر 1393
ریاست افتخاری کنفرانس اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی برابزارهای خط مشیگذاری ملی گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 19
2 تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
3 تحلیلی بر روش شناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 1
4 تحلیلی بر روششناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 4
5 چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی در ایران:پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش شناسی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه شاخص رضایت مشتری ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
2 بررسی رابطه بین شبکه های رسمی ارتباطات و سطوح تعارض در دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
3 تاثیر بازیهای جدی آموزشی بر تابآوری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
4 تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 تبیین نقش و جایگاه مشارکت نیروی انسانی در کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
6 طراحی الگوی شایستگی مدیران در بخش سلامت (رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
7 عدالت و نظارت سازمانی و نقش آن در تمایل به ترک خدمت کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
8 مروری بر مدل های قابلیت یادگیری سازمان های یادگیرنده: برتری رویمرد سیستمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
9 واکاوی ریشه های تعلق خاطر کارکنان با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی