آقای ایرج صبا

ایرج صبا هیات علمی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

آقای ایرج صبا

Iraj Saba

هیات علمی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای ایرج صبا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه مطالعات دانش شناسی