آقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

Dr. Esmaeil Zarei Zavaraki

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 18
2 ارزشیابی محتوا آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 1
3 استراتژی های توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی (با تاکید بر تجارب موفق کشورهای آمریکا، استرالیا، هند و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 5
4 ایجاد برنامه آموزش زبان در دوره اول ابتدایی: بایدها ونبایدها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
5 بازنگری برنامه درسی دوره ی کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 5
6 بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی جهت ارایه برنامه ای مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 13
7 بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی جهت ارایه برنامه ای جامع برای راه اندازی این دوره در دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
8 پرورشخلاقیت با بهره گیری از روش تدریس بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
9 تاثیر آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 7
10 تاثیر آموزش غنی شده با تلفن همراه بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت و یادگیری دانش آموزان آسیب دیده بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 23
11 تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی به کمک چندرسانه ای آموزشی بر عزت نفس دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 22
12 تاثیر آموزشی چندرسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه چهارم شهر اراک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 5
13 تاثیر بازی رایانه ای آموزشی در یادگیری، یاد داری انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 9
14 تاثیر بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری موثر بر انگیزش ویادگیری دانشآموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 1
15 تاثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسیدانشآموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 3
16 تاثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
17 تاثیراستفاده ازکارپوشه الکترونیکی برنگرش،انگیزه پیشرفت وپیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکزآموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
18 تأثیر استفاده از روش تدریس پنج مرحله ای بایبی بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 1
19 تحلیل و ارزشیابی محتوای چند رسانه ای های اموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی براساس اصول طراحی چند رسانه ای مایر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
20 سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی: گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
21 طراحی آموزشی و محیط های یادگیری با رویکرد تلفیقی: نقدی بر مدل های پیشین و ارایه مدلی نوین در این زمینه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 24
22 طراحی الگوی امنیت آموزشی و بررسی میزان تحقق آن دردانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 2
23 معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 1
24 مقایسه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش حضوری والکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
25 مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی با مراکزیادگیری دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 40
26 مقایسه میزان انگیزه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش اخلاق فناوری مبتنی بر آموزه های رضوی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
2 بررسی ابعاد مهارتهای تعاملی در دو شیوه یادگیری CBI و CAI (دریافت مقاله) کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
3 بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات وارتباطات وتوسعه ی شایستگی های کارکنان ومدیران شرکت آب وبرق شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 تأثیر استفاده از تصاویرآموزشی در حین تدریس بررشد هوش فضایی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
5 سنجش میزان استفاده از آموزش الکترونیکی در آموزش صمن خدمت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات
6 سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی: گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک
7 طراحی آموزش الکترونیکی دوره مهارتهای تفکر خلاق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی