آقای دکتر ازهر بین هارون

دکتر ازهر بین هارون

آقای دکتر ازهر بین هارون

Dr. Azhar Ben Haroon

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ازهر بین هارون در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هيات تحريريه مديريت نظاميمجله بین المللی اقتصاد مقاومتی