آقای دکتر محمود پایه قدر

دکتر محمود پایه قدر دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران

آقای دکتر محمود پایه قدر

Dr. Mahmoud Payeh Ghadr

دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود پایه قدر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود پایه قدر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری دبیرخانه دائمی کنفرانس- انجمن علوم وفناوری های شیمیایی ایران، تهران-دانشگاه تهران شهریور 1397