آقای دکتر بستان دی لونل

دکتر بستان دی لونل

آقای دکتر بستان دی لونل

Dr. Bostan D. Ionel

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بستان دی لونل در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هيات تحريريه نفت و گازمجله بین المللی اقتصاد مقاومتی