آقای دکتر امید پورکلهر

دکتر امید پورکلهر Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous

آقای دکتر امید پورکلهر

Dr. Omid Pourkalhor

Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید پورکلهر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان