آقای دکتر سعید داراب

دکتر سعید داراب

آقای دکتر سعید داراب

Dr. saeed Darab

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید داراب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هيات تحريريه نفت و گازمجله بین المللی اقتصاد مقاومتی