خانم دکتر نیاز بشیری بهمیری

دکتر نیاز بشیری بهمیری

خانم دکتر نیاز بشیری بهمیری

Dr. Niaz Bashiri Behmiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نیاز بشیری بهمیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریه نفت و گازمجله بین المللی اقتصاد مقاومتی