آقای مهندس محمود شفق

مهندس محمود شفق معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

آقای مهندس محمود شفق

Mahmoud Shafagh

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمود شفق در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
نائب رئیس کنفرانس همایش ملی ملک الشعراء بهار اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی -معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی -انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی - مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب، مشهد آبان 1396