آقای دکتر محمدحسین پورکاظمی

دکتر محمدحسین پورکاظمی دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر محمدحسین پورکاظمی

Dr. Mohamad Hossein Pour Kazemi

دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسین پورکاظمی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیزحساسیت بهینه سازی تولیدوتورم دراقتصادبرمبنای یک مدل کنترل بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
2 اثرنااطمینانی دربازدهی سرمایه بررشداقتصادی ؛مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
3 تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
4 طراحی الگوی مطلوب سپرده پذیری در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
5 قاعده پولی بهینه و جبران آثار منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر توزیع درآمد (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کارایی زیست محیطی بخش صنعت در استانهایکشور با استفاده از روشSBM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران