آقای دکتر رضا محسنی

دکتر رضا محسنی استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر رضا محسنی

Dr. Reza Mohseni

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا محسنی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شوک های دایمی و موقت بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران (کاربرد روش بلانچارد- کوآ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 10
2 بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران کاربرد الگوهای TGARCH ،EGARCH ،GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
3 تاثیر آزادسازی تجاری بر تقاضای واردات یک تجزیه و تحلیل تابلویی پانل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 25
4 تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 5
5 تاثیر نوسانات متغیرهای کلان منتخب بر مطالبات غیرجاری بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 6
6 تجزیه مصرف انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: بخش حمل و نقل ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 4
7 نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسان پذیری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 آشکارساز GLR اهداف متحرک با سرعت و ضرایب پراکندگی نامعلوم در رادارهای OFDM (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 ارائه روش جدیدی جهت بررسی میزان اثرپذیری هزینه های اجتماعی از برنامه ریزی توسعه نیروگاه ها (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارزیابی رفتار لرزه ای ستون های فولادی جداره نازک پرشده با بتن تقویت شده با شبکه بندی المان های مورب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
5 استراتژی اقیانوس آبی (مطالعه سود بنگاه های اقتصادی شهرک صنعتی بوعلی همدان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
6 استراتژی اقیانوس آبی در برابر استراتژی رقابتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
7 استفاده ازسیستم انرژی زمین گرمایی به عنوان منبع پاک انرژی و بررسی اقتصادی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
8 افزایش بهره وری واحدهای تولید همزمان برق و حرارت با مشارکت بخش خصوصی و دولتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
9 اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران ( کاربردمدل خودتوضیحی باوقفه های گسترده) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
10 FFT-Based Compression of Multicarrier Phase-Coded Radar Signals (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
11 OFDM Radar for Detecting a Rayleigh Fluctuating Target in Gaussian Noise (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
12 برآورد قیمت سهام بازار انرژی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ و کاربرد آن دربازار انرژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
13 بررسی اثر رابطه مبادله بر تراز تجاری غیرنفتی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
14 بررسی تاثیر اقتصاد کشورهایOECD بر بازار نفت خام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
15 بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر آلودگی محیط زیست و تاثیر آلودگی بر سرانه هزینه های بهداشتی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 بررسی تاثیر کودهای ازته، فسفره و پتاسه بر وزن خشک و غلظت عناصر در گیاه چای ترشHibiscus subdariffa (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی جنبههای اقتصادی و سیاستهای تشویقی نصب و راهاندازینیروگاههای تولید انرژی الکتریکی از امواج دریا در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
18 بررسی چالش های بسته بندی پایدار در محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران
19 بررسی دامنه نوسانات قیمت سهام،بازده،حجم معاملات: مبتنی بر الگوهای نا اطمینانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
20 بررسی رابطه خالص جریانات صندوق های سرمایه گذاری و بازده بازار با رویکرد غیرخطی هم انباشتگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
21 بررسی رابطه علیت گرنجری بین تورم و کسری بودجه در ایران با استفاده از روشARDLدر دوره زمانی1358-1391 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
22 بررسی کسب سود با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی (مطالعه بنگاههای اقتصادی شهرک صنعتی بوعلی همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
23 بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری، اثربخشی نظارت و انتخاب سرمایه گذاری بلند مدت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
24 پتانسیلتولید سوخت های بیوفیول مایع از محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
25 پیش بینی ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از رگرسیون فازی و الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
26 پیش بینی پیشرفت واقعی پروژه در پروژه های مهندسی با استفاده از تحلیل رگرسیونی براساس یک رویکرد اقتصاد سنجی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
27 تاثیر فناوری اطلاعات برتوانمندسازی منابع انسانی مطالعه پژوهی: فرمانداری شهرستان ورامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
28 تاثیر نرخ بهره و شوکهای ساختاری و روی ارزش افزوده صنعت و اقتصاد ایران با رویکرد var ساختاری (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
29 تأثیر سیاست پولی بر تسهیلات اعطایی بانکی در ایران، رویکرد دادههای ترکیبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
30 تجزیه مصرف انرژی و بررسی عوامل موثر برشدت مصرف انرژی به تفکیک بخش های اقتصادی ایران (کشاورزی، صنعت و خدمات) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
31 تحلیل هزینه- فایدهی تولید بیودیزل از گیاه نوروزک (Salvia Leriifolia) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
32 تعیین تأثیر حضور مصرف کننده های پاسخگو به قیمت در بازار برق (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
33 روشهای متداول طراحی کنترلکننده تحملپذیر در مقابل نقص و کاربرد آن در کنترل فرآیندهای شیمیایی و پالایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
34 شناسایی و مدلسازی یک بیوراکتور با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
35 طراحی سیگنال های راداری WPM -OFDM جهت بهینگی توام عملکرد آشکارسازی وکیفیت فشرده سازی سیگنال (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
36 طراحی شکل موج رادار چندورودی ـ چندخروجی باهدف بهبود کیفیت آشکارسازی مبتنی برماکزیمم کردن SINR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
37 طراحی کدهای چندفازی به منظور بهبود توام تابع خودهمبستگی و همبستگی متقابل جهت کاربرد دررادارهای MIMO (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
38 طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیش بین برروی یک واحد شکست کاتالیستی سیال شده FCCU (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
39 کاهش تداخل بین حاملهای مجاور درسیستم های مالتی پلکس فرکانس متعامد درکانالهای اکوستیکی زیرآب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 محاسبه بهره وری عوامل تولید نیروی کار زمین و ماشین آلات کشاورزی ( تراکتور و کمابین ) در بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
41 مدلسازی تابع HRTF سر با استفاده از شبکه عصبی برای تولید صدای سهبعدی و پخش آن از طریق هدفون (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
42 مصرف نفت ،انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) دوره زمانی 2013-1980 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
43 مطالعه نیروگاه های زیست توده و مقایسه اقتصادی آن با سوختهای فسیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
44 مکان یابی اهداف در رادارهای چند ورودی چند خروجی با استفاده از تخمینگر BLUE مبتنی بر الگوریتم TDOA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
45 نو آوری و سود با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی